Inocon Ltd

eu funding Управление на проекти

Строителство и монтажни дейности

Доставка на технологично оборудване и материалиВече 6 години български и чужди фирми и институции избират Инокон ООД като опитен и надежден партньор в изпъл¬нението на големи и малки обекти в индустрията и обществения сектор. Днес можем с гордост да заявим, че фирмата ни е участвала в някои от най-значимите инвестиционни проекти в страната в сферата на минното дело, екологията, животновъдството и др.

През годините запазихме тенденцията да усъвър¬шенстваме процесите на управление, да се развиваме в нови направления и да инвестираме в човешки ресурси и ноу-хау. Въпреки променящите се политически и макроикономически условия, Инокон ООД присъства на българския пазар на комплексни строителни услуги, благодарение на факта, че е коректен партньор, изпълняващ до край поетите ангажименти и че предлага качествени технически решения съответстващи на най-високите местни и международни стандарти.


За насВъпреки, че нашия офис се намира в София, България, „Инокон“ ООД предлага своите услуги на територията на цялата страна.

Контакти